Meminfo Download

Prosta, darmowa aplikacja przedstawiająca zużycie pamięci w ikonie tray, stan pamięci jest uaktualniany w czasie rzeczywistym dzięki czemu szybko i bez problemu uzyskamy informację na tema pozostałej do wykorzystania ilości pamięci operacyjnej.

Zmiany w Meminfo

Added "Transparent background" and "text color" options to quickly deal with potential alternative Taskbar colors "Opaque Background" option is now "Transparent background" to avoid confusion Removed "Dark" gauge colors (same functionality can be obtained with themes) Support for Windows 7 Reorganized options dialog Minor bug fixes