Process Explorer Download

Narzędzie które przedstawi wszystkie działające w systemie procesy wraz z powiązanymi z nimi aplikacjami, plikami i bibliotekami DLL. Program przedstawia wyniki w dwóch oknach dzięki czemu w szybki sposób otrzymamy komplet informacji na temat pożądanego procesu jak również wszystkich jego powiązań i ewentualnych problemów jakie może powodować.

Aplikacja informuje również o zużyciu mocy przez procesor, a także segreguje procesy względem wykorzystywanej mocy obliczeniowej, pozwalając na ich czasowe uśpienie. Co więcej, program automatycznie obserwuje działające procesy i obniża priorytet tych, które pobierają zbyt wiele mocy, by uwolnić część zasobów systemowych, jednocześnie zwiększając efektywność komputera. Również sam korzystający może wskazać aplikację, która ma być objęta szczególną uwagą.

Process Explorer jest niezwykle przydatnym programem dla administratorów, pozwalając na dużą ingerencję w aktualnie działające procesy. Umożliwia to hierarchizację konkretnych pozycji i zwiększenie mocy systemu, dzięki obniżeniu priorytetu niektórym programom.