PerformanceTest Download

Aplikacja pozwalająca na zbadanie wydajności komputera, której testy obejmują procesor pamięć RAM czy też dyski twarde naszego komputera. Program pozwala na utworzenie raportów z przeprowadzanej analizy ich zapis do późniejszego porównania lub nawet przesłanie pocztą elektroniczną.