ConnectionMonitor Download

Program pozwala na sprawdzanie w określonych odstępach czasu stanu wybranych urządzeń sieciowych (komputer kliencki, serwer, drukarka) z możliwością predefiniowania maksymalnego czasu dla odpowiedzi.