Modem Test Download

Narzędzie testujące które pomoże w diagnozowaniu usterek modemów dial-up zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Program pozwala na wykonanie procedur analitycznych bez względu na dostawce usług dzięki czemu wykluczone zostają poszczególne problemy związane z połączeniem. Program pozwala ponadto na prowadzenie dziennika zdarzeń oraz na bieżąco informuje użytkownika o prędkości transferu danych.

Ograniczenia:
-wersja 30 dniowa