Advanced HostMonitor Download

Bardzo rozbudowany program służący do kompleksowego monitoringu ruchu sieciowego. Program pozwala na całkowite zautomatyzowanie pracy podczas sprawdzania stanu serwerów i komputerów klienckich oraz sporządzania kompleksowych raportów. Program pozwala na predefiniowanie akcji które mają zostać podjęte gdy wyniki analizy będą wykazywały odchylenia od zakładanych rezultatów. Program posiada 36 wbudowanych modułów testujących co pozwala na kompleksowy audyt sieci od podstawowych usług TCP/IP przez weryfikacje URL, aż po sprawdzanie integralności danych.