Network Chat Download

Darmowy i dobrze rozwiązany komunikator sieciowy, program pozwala na swobodną wymianę informacji i danych pomiędzy użytkownikami sieci lokalnej, dla użytkowników systemów Microsoft Windows XP i 2003 producent przygotował możliwość przesyłania wiadomości głosowych oraz automat odczytujący wiadomości tekstowe. Program posiada dobrze rozwiniętą książkę adresową oraz możliwość definiowania akcji.