Eusing Clock Download

Eusing Clock to darmowe narzędzie, które umożliwia dodanie na pulpicie Windows dowolną ilość eleganckich zegarów (max 120). Zegary przyczepiane są do pulpitu w postaci gadżetów, a użytkownik ma sporo możliwości ich konfiguracji, zarówno pod względem wizualnym jak i funkcjonalnym. Każdy zegar może mieć skonfigurowany osobny alarm i informować użytkownika o jakimś wydarzeniu bądź wykonać określoną czynność o danej godzinie (np. wyłączenie komputera).

Ustawienia zegara dostępne są po najechaniu kursorem myszy i kliknięciu ikony konfiguracyjnej. W ustawieniach znajdują się opcje pozwalające dostosować wygląd wybranego zegarka, a także jego funkcjonalność, sposób wyświetlania daty czy strefę czasową. Użytkownik może takżę zmienić kolor praktycznie każdej części zegara oraz określić przeźroczystość tła. W zakładce z alarmami znajdują się ustawienia powiadomień i przypomnień. Pozwalają one ustawićć przypomnienie tekstowe, dźwiękowe lub określić czynność, którą zegar ma wykonać po wybiciu danej godziny. Zegar może zamknąć system lub uruchomić go ponownie, a także włączyć określony program.