ChrisPC DNS Switch Download

ChrisPC DNS Switch to niewielki, bezpłatny program, za pomocą którego możemy błyskawicznie przełączać się pomiędzy różnymi serwerami DNS. Aplikacja wyświetla ikonę w obszarze powiadomień, z poziomu której użytkownik ma szybki dostęp do zmiany na jeden z ponad 30 domyślnych adresów DNS. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z rozwijanej listy dowolny zestaw DNS. Nic także nie stoi na przeszkodzie, aby dodać do listy własne serwery.

Można także wyświetlić główny interfejs programu, który pozwala uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat DNS. Wyświetlają się tu m.in. aktualnie aktywne adresy DNS dla poszczególnych kart sieciowych podłączonych do komputera, a także mamy możliwość ręcznej zmiany adresów DNS. Jeżeli znalezione przez nas DNS-y okażą się przydatne, to zawsze możemy je dopisać do listy gotowych zestawów - wystarczy wejść do zakładki DNS Database, a następnie dodać nowy preset, odpowiednio go nazywając i konfigurując.