namebench Download

Zadaniem Namebencha jest analizowanie szybkości serwerów DNS. Program potrafi sprawnie porównać naszą aktualną konfigurację z innymi, podanymi przez użytkownika DNS-ami. Dzięki temu wiemy, czy zmiana serwera ma sens.

Praca z programem jest bardzo prosta. Zaznaczamy opcje Include global DNS providers... oraz Include best available regional DNS services i ustalamy liczbę zapytań na ok. 200. Pole Number of runs powinno mieć wpisaną jedynkę. Na koniec klikamy Start Benchmark.

Po ok. 5-10 minutach Namebench wyświetli wyniki w formie listy. Na niej będziemy mogli sprawdzić, które serwery są najszybsze, a które oferują gorsze parametry od aktualnie używanego DNS-a. W lewym górnym rogu prezentowany jest polecany wynik.