RunAsDate Download

RunAsDate to mała aplikacja pozwalająca na uruchomienie wybranego programu z określoną przez użytkownika datą i godziną. Narzędzie zmienia datę tylko i wyłącznie dla wybranej aplikacji, bez zmiany zegara systemowego w Windows. RunAsDate potrafi także współpracować z wieloma programami a wtedy dla każdego z nich możemy określić odrębny czas.

Interfejs aplikacji jest bardzo prosty i ogranicza się w zasadzie do czterech głównych pól z lokalizacją programu, datą, parametrami oraz przyciskiem Run. Każda zmiana czasu wykonywana jest przez narzędzie zaraz po uruchomieniu danej aplikacji. Przesunięcia daty można również wykonać w trybie natychmiastowym, jednak czasami może się to wiązać z awarią niektórych programów.