Chcesz zmienić datę utworzenia pliku, ale nie wiesz, jak to zrobić? Za pomocą prostego narzędzia możesz błyskawicznie zmienić datę, którą plik pokazuje jako swoją datę utworzenia, niezależnie od tego, kiedy faktycznie został stworzony.

Jak zmienić datę utworzenia pliku

Data utworzenia to jedna z informacji, jaka przechowywana jest we właściwościach pliku. Wskazuje na konkretny dzień, godzinę oraz minutę, w której plik został pierwotnie utworzony. Nie należy mylić jej z datą modyfikacji - ta wskazuje jedynie na datę i czas, w którym plik został ostatnio zmodyfikowany. Data utworzenia jest przydatna do sprawdzenia, kiedy dany plik faktycznie został oryginalnie stworzony.

Jeżeli jednak masz jakiś powód, dla którego chcesz zmienić datę utworzenia pliku, to istnieje taka możliwość. Konieczne w tym celu jest pobranie niewielkiego narzędzia, za pomocą którego zmodyfikujesz tę informacją w szczegółach pliku.

Zmiana daty utworzenia pliku

Do wykonania tej czynności skorzystamy z programu o nazwie BulkFileChanger. To niewielkie narzędzie, stworzone przez firmę NirSoft, którą możesz kojarzyć z wielu podobnych, prostych programów.

Pobierz BulkFileChanger

Jak w przypadku innych programów NirSoft, również i tutaj mamy do czynienia z narzędziem typu "portable", czyli niewymagającym instalacji. Wystarczy wypakować archiwum i uruchomić plik .exe, a okno programu zostanie od razu wyświetlone.

W oknie programu wybierz opcję "File > Add files" i wskaż plik (lub kilka plików), którym chcesz zmienić datę utworzenia. Gdy to zrobisz, pliki zostaną wyświetlone na liście w programie BulkFileChanger.

Wejdź do opcji daty i atrybutów

Zaznacz na liście wybrany plik, a następnie kliknij "Actions > Change time/attributes". Pojawi się nowe okno, w którym możesz zmienić atrybuty pliku w sekcji "File Date / Time".

W wierszu "Created" zaznacz pole obok daty, a następnie wpisz nową datę utworzenia pliku.

Ustaw nową datę i godzinę

Jeśli chcesz zmienić też czas utworzenia pliku, to obok zaznacz pole przy godzinie i wprowadź nowy czas utworzenia. Zapisz zmiany przyciskiem "Do it".

I to wszystko. Plik zostanie zmodyfikowany i zostanie mu nadana nowa data i godzina utworzenia.