ESET SysInspector Download

ESET SysInspector zapewnia użytkownikowi szczegółowe informacje na temat systemu naszego komputera. Informacje podzielone na grupy mogą być analizowane przez zaawansowanych użytkowników komputera. Aplikacja działa w podobny sposób do popularnego narzędzia HijackThis.

ESET SysInspector monitoruje następujące obszary naszego komputera:

Działające procesy:
Ta kategoria zawiera informacje na temat aplikacji oraz procesów działających w chwili tworzenia raportu. W oknie opisu możemy znaleźć dodatkowe informacje na temat danego procesu (biblioteki używane przez proces, lokacja pliku, nazwa producenta, stopień zagrożenia itp.) Okno ze szczegółowymi informacjami zawiera dodatkowe informacje , są to między innymi informacje na temat rozmiaru pliku, wersji itp.).

Połączenia sieciowe:
Kategoria połączeń sieciowych zawiera listę procesór oraz aplikacji komunikujących się za pomocą protokołów TCP oraz UDP, w oknie widoczne są adresy ip, z którymi są podłączone nasze aplikacji. Dzięki szczegółowym informacjom możemy także sprawdzić przypisane adresy DNS oraz IP.

Ważne wpisy rejestru systemowego:
Kategoria ta zawiera listę wybranych wpisów rejestru systemowego, które często były połączone z różnymi problemami systemowymi.

Usługi:
Okno z opisem tej kategorii zawiera listę plików zarejestrowanych jako usługi systemu Windows.

Sterowniki:
W tym oknie wyświetlana jest lista sterowników zainstalowanych w systemie.

Pliki krytyczne:
W tej zakładce znajdziemy opis i informacje dotyczące plików krytycznych, związanych bezpośrednio z naszym systemem operacyjnym.

Informacje systemowe:
Ta kategoria zawiera szczegółowa informacje systemowe na temat naszego oprogramowania oraz zainstalowanego sprzętu. Znajdziemy tutaj także informacje o prawach użytkowników oraz o zmiennych środowiskowych.

Szczegóły plików:
Tutaj znajduje się lista ważnych plików systemowych oraz plików znajdujących się w folderze Program Files. Dodatkowe informacje na temat poszczególnych plików znajdziemy w oknie opisu oraz szczegółów.