Kaspersky PURE Download

Aplikacja Kaspersky PURE to kompleksowa ochrona Twojego komputera. Kaspersky PURE to kompletny pakiet zabezpieczający dzięki któremu Twój komputer i Twoje dane będą pod ciągłą ochroną.

Kaspersky PURE zawiera następujące moduły:

My Computer Protection, ten moduł chroni komputer przed znanymi oraz nieznanymi zagrożeniami
Backup copy, jeżeli w jakiś sposób dane z dysku twardego zostaną utracone ten moduł zadba o to by je przywrócić szybko i skutecznie;
Data encryption, ten moduł stoi na straży Twoich prywatnych danych i chroni je przed nieautoryzowanym dostępem;
Parental Control, moduł ochrony rodzicielskiej chroni dzieci przed dostępem do treści przeznaczonych dla dorosłych;
Password Manager, ten moduł odpowiada za bezpieczeństwo naszych haseł oraz danych wymaganych do autoryzacji;
Control Center, ten moduł pozwala na kontrolę bezpieczeństwa we wszystkich komputerach w sieci domowej;
Additional tools, to dodatkowe narzędzia które dbają o nasze bezpieczeństwo.

Uwaga!:
Aplikacja oferuje pobieranie informacji z Twojego komputera, możemy odmówić lub zezwolić na to by Kaspersky PURE pobierał dane.

"Użytkownicy mają możliwość zezwolenia na pobieranie danych do Kaspersky Security Network w celu gromadzenia informacji na temat zagrożeń które mogą uszkodzić komputer. Pobierane dane zawierają:

Informacje na temat podzespołów komputera oraz zainstalowanego oprogramowania. Informacje na temat systemu operacyjnego oraz zainstalowanych uaktualnień, obiekty jądra, sterowniki, procesy, rozszerzenia programu Internet Explorer, pobrane pliki programów, aktywne procesy, aplety panelu sterowania, wpisy rejestru, adresy IP, typy przeglądarek, typy klientów pocztowych oraz numery produktów Kaspersky Lab.

Do sieci Kaspersky Security Network zostaną przesłane także takie informacje jak unikalny klucz identyfikacyjny dla każdego produkty Kaspersky Lab, informacje na temat statusu programu antywirusowego, wszystkie podejrzane pliki, (np. nazwa wirusa, data/czas wykrycia, ścieżka do pliku, rozmiar pliku, numer IP oraz port ataku, nazwa aplikacji). Należy zwrócić uwagę że program nie pobiera żadnych informacji osobistych a wszystkie pozyskane dane będą wykorzystane jedynie w celu poprawy ochrony."

Kaspersky PURE pobierze także informacje o cyfrowo podpisanych aplikacjach pobranych przez użytkownika (URL, rozmiar pliku oraz nazwa podpisującego) oraz informacje na temat uruchamianych aplikacji (rozmiar, atrybuty, data utworzenia, region, nazwa, lokacja oraz metoda kompresji).

Kilka głównych cech programu Kaspersky PURE:

• Computer Protection
Moduł Computer Protection chroni komputer przed znanymi oraz nieznanymi zagrożeniami. Każdy typ zagrożeń jest analizowany przez oddzielny komponent aplikacji. Struktura systemu zabezpieczeń pozwala na elastyczne dostosowanie aplikacji do naszych osobistych potrzeb lub do potrzeb organizacji której ochroną zajmuje się pakiet Kaspersky PURE.

Computer Protection zawiera następujące narzędzia:
-ochrona plików oraz danych osobistych
-ochrona systemu
-skanowanie ruchu sieciowego
-narzędzia do skanowania indywidualnych plików, folderów, dysków, obszarów oraz całego komputera
-aktualizacje które dbają o to by każdy moduł pakietu ochronnego był aktualny, oraz aktualizacje baz danych wirusów które zapewniają najlepszą i najbardziej aktualną ochronę.

Pakiet Kaspersky PURE zawiera następujące komponenty które zapewnią Ci ochronę w czasie rzeczywistym:

File Anti-Virus:
• File Anti-Virus monitoruje system pliku komputera. Skanuje wszystkie pliki które mogą być otworzone, uruchomione oraz zapisane na komputerze, skanowaniu są poddawane także wszystkie dyski twarde podłączone do komputera. Computer Protection przechwytuje każdą próbę dostępu do pliku i skanuje go w poszukiwaniu zagrożenia. Plik może zostać następnie uruchomiony tylko i wyłącznie w przypadku braku jakiegokolwiek zagrożenia, w innym wypadku aplikacja wyleczy zainfekowany plik, usunie go bądź przeniesie do kwarantanny.

Mail Anti-Virus:
• Mail Anti-Virus skanuje wszystkie przychodzące oraz wychodzące wiadomości. Wszystkie wiadomości są analizowane w poszukiwanie złośliwego oprogramowania. E-mail dostarczany jest do odbiorcy tylko i wyłącznie wtedy gdy nie posiada żadnych niebezpiecznych obiektów. Moduł ten analizuje także wiadomości pod kątem phishingu.

Web Anti-Virus:
• Web Anti-Virus przechwytuje i blokuje wszystkie skrypty na stronach internetowych które stanowią zagrożenie. Cały ruch http jest także poddawany dokładnej analizie. Moduł ten analizuje także witryny internetowe pod kątem phishingu.

IM Anti-Virus:
• IM Anti-Virus zapewnia bezpieczne używanie aplikacji wykorzystujących protokół IM. IM Anti-Virus zapewnia także bezpieczeństwo podczas korzystania z różnego rodzaju komunikatorów.

Application Control:
• Application Control zapisuje całą aktywność aplikacji zainstalowanych na naszym komputerze. Zestaw zasad przypisanych do każdej grupy aplikacji pozwala na sprawne zarządzanie dostępu aplikacji do zasobów.

Firewall:
• Firewall zapewnia bezpieczeństwo w sieci lokalnej oraz przy połączeniach internetowych. Ten komponent filtruje cały ruch sieciowy na podstawie dwóch typów zasad: zasady dla aplikacji oraz zasady dla pakietów.

Proactive Defense:
• Proactive Defense pozwala na wykrycie złośliwego oprogramowania zanim rozpocznie ono szkodliwe działanie. Moduł proaktywnej ochrony jest tak zaprojektowany by monitorować oraz analizować zachowanie wszystkich aplikacji zainstalowanych na komputerze. Bazując na wykonywanych operacjach, Computer Protection podejmuje decyzje o tym czy aplikacja jest potencjalnie niebezpieczna czy też nie. Twój komputer chroniony jest nie tylko przed znanymi zagrożeniami ale także przed tymi które nie zostały nigdy wcześniej wykryte.

Network Attack Blocker:
• The Network Attack Blocker uruchamia się automatycznie razem z systemem operacyjnym. Moduł ten monitoruje sieć w poszukiwaniu zachowań charakterystycznych przy atakach sieciowych. Podczas wykrycia próby ataku moduł blokuje ruch sieciowy blokując próbę ataku lub kradzieży danych osobistych.

Anti-Spam:
• Anti-Spam integruje się z klientem pocztowym zainstalowanym na komputerze i monitoruje wszystkie wiadomości przychodzące oraz wychodzące w poszukiwaniu spamu. Wszystkie wiadomości zawierające spam są oznaczane specjalnych nagłówkiem. Moduł można skonfigurować tak by w przypadku znalezienia spamu podejmował automatyczne akcje (usuwanie, przenoszenie do specjalnego folderu itp.). Wiadomości są analizowane także pod kątem phishingu.

Network Monitor:
• Ten komponent wyświetla informacje w czasie rzeczywistym na temat ruchu sieciowego.

Anti-Phishing:
• Komponent anty phishingowy wbudowany jest także w Web Anti-Virus, Anti-Spam oraz IM Anti-Virus. Sprawdza on witryny internetowe w poszukiwaniu prób phishingu. Moduł korzysta ze specjalnej listy adresów sieciowych które znajdują się w specjalnej bazie danych zawierającej podejrzane witryny internetowe.

Anti-Banner:
• Anti-Banner blokuje reklamy które są wyświetlane na stronach internetowych lub w aplikacjach zainstalowanych na Twoim komputerze.

Protection of data and online activity:
• Pakiet ochronny czuwa nad bezpieczeństwem danych i chroni je przed programami szpiegowskimi oraz nieautoryzowanym dostępem. Dzięki temu dostęp do sieci lokalnej oraz Internetu jest całkowicie bezpieczny.

Moduły ochrony programu Kaspersky PURE są podzielone na trzy grupy:

• Pliki, dane osobiste, parametry dostępu do różnych zasobów, informacje o kartach bankowych itp. Ochronę tym obiektom zapewnia File Anti-Virus, Application Control oraz Proactive Defense.
• Aplikacje zainstalowane na komputerze oraz komponenty systemu operacyjnego. Ochronę tym obiektom zapewnia Anti-Virus, Web Anti-Virus, IM Anti-Virus, Application Control, Proactive Defense, Network Attack Blocker oraz Anti-Spam.
• Zadania związane z siecią, używanie kart płatniczych, ochrona poczty e-mail przed wirusami oraz spamem. Ochronę tym obiektom zapewnia Mail Anti-Virus, Web Anti-Virus, IM Anti-Virus, Firewall, Network Attack Blocker, Anti-Spam, Network Monitor oraz Anti-Banner.

Okno programu zapewnia nam informacje pogrupowane w następujących zakładkach:
• The Connections and ports – ta zakładka wyświetla listę otwartych portów oraz aktywnych połączeń sieciowych.
• The Firewall – ta zakładka wyświetla informacja na temat zasad użycia pakietów zastosowanych do aplikacji.
• The Network traffic – w tej zakładce znajdziemy informacje na temat wszystkich połączeń przychodzących oraz wychodzących z naszego komputera. Informacje zawierają serwery stron internetowych, serwery pocztowe itp.
• The Blocked computers – ta zakładka zawiera listę zablokowanych komputerów

Skanowanie
• Oprócz ochrony w czasie rzeczywistym należy pamiętać także o regularnych procesach skanowania które mają na celu znalezienie złośliwego oprogramowania oraz różnego rodzaju wirusów. Skanowanie komputera jest bardzo ważne, dzięki niemu możemy znaleźć złośliwe oprogramowanie któro nie zostało wykryte przez moduły odpowiadające za bezpieczeństwo dlatego że np. poziom zabezpieczeń został nieodpowiednio dobrany przez niedoświadczonego użytkownika.

Kaspersky PURE oferuje nam następujące rodzaje skanowania:
• Object Scan – skanowanie obiektów wybranych przez użytkownika. Użytkownik może przeskanować każdy obiekt znajdujący się w systemie plików.
• Full Scan – pełny skan całego komputera. W przypadku uruchomienia tej opcji przeskanowane zostaną następujące elementy: pamięć systemowa, programy uruchomione przy starcie systemu, kopie zapasowe, baza danych wiadomości e-mail, dyski twarde, wymienne dyski oraz dyski sieciowe
• Quick Scan – jest to szybkie skanowanie obiektów systemowych oraz tych które uruchamiają się razem z systemem.

Ograniczenia:
30 dniowa wersja testowa