Kaspersky Anti-Hacker Download

Kaspersky Anti-Hacker jest aplikacją typu osobista zapora ogniowa. Program ten oferuje użytkownikowi pełną ochronę komputera działającego pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Program zapewnia ochronę przed próbą nieautoryzowane dostępu do danych jak i ochronę przed atakami hakerów z sieci i internetu.

Kaspersky Anti-Hacker zapewnia kontrolę wszystkich procesów komputerowych na podstawie dwustopniowej analizy aktywności sieciowej. Skanowanie i analiza aktywności połączeń internetowych. Zintegrowana analiza aktywności sieciowej aplikacji łączących się z internetem, na przykład przeglądarek internetowych, klientów pocztowych oraz aplikacji do transferu plików.

Filtrowanie pakietów plików przychodzących oraz wychodzących. Na tym poziomie Kaspersky Anti-Hacker bezpośrednio analizuje pakiety wysyłane oraz odbierane przez komputer.

Ustawienia zasad filtrowania pakietów:
Zgodnie z działaniami użytkownika Kaspersky Anti-Hacker pozwala na zmianę ustawień dotyczących śledzenia aktywności aplikacji jak i zmianę ustawień dotyczących filtrowania pakietów.

Kaspersky Anti-Hacker pozwala na ustalenie specjalnych zasad bezpieczeństwa dla aplikacji łączących się z siecią bądź internetem. Dostęp do internetu może zostać wstrzymany lub udzielony, zależnie od typu aplikacji i rodzaju połączenia. Użytkownik może także określić konkretne działania aplikacji takich jak klient pocztowy, przeglądarka internetowa itp. które będą blokowane przez program Kaspersky Anti-Hacker.

Użytkownik ma także możliwość ingerencji w ustawienia filtrowania pakietów. Można zablokować transfer danych konkretnego typu. Decyzja o podjęciu konkretnej akcji jest podejmowana na podstawie analizy informacji znajdujących się w nagłówku pakietu, nadawca lub adres IP nadawcy/odbiorcy a nawet rodzaj protokołu transferu który ma być użyty. Takie typy ustawień mogą być zastosowane do każdej aplikacji. Filtrowanie pakietów zapewnia bardzo dobrą ochronę przed atakami hakerów.

Modyfikowalne poziomy zabezpieczeń
Zależnie od wyboru użytkownika Kaspersky Anti-Hacker pozwala na wybór jednego z pięciu poziomów bezpieczeństwa, łącznie z całkowitym wyłączeniem zabezpieczeń jak i z całkowitą blokadą wszystkich połączeń internetowych. Dla każdego poziomu zabezpieczeń użytkownik może indywidualnie określić zasady bezpieczeństwa i filtrowania pakietów.

Sprawna ochrona przed atakami hakerów:
Kaspersky Anti-Hacker potrafi funkcjonować w trybie automatycznym. Detektor ataków zapewnia solidną ochronę przeciwko znanym typom ataków hakerów, mianowicie: skanowaniem portów oraz poleceniami ping.

Podczas wybierania odpowiedniego poziomu zabezpieczeń możesz także użyć dodatkowego narzędzia - Stealth mode. Dzięki technologii SmartStealth wykrycie Twojego komputera z internetu staje się o wiele trudniejsze. W tym trybie ruch sieciowy jest całkowicie wstrzymany, chyba że użytkownik ustalił jakieś wyjątki. Ten tryb jest skuteczną formą ochrony przed atakami hakerów, włączając w to popularne ataki typu DoS (Denial of Service). Co więcej, działanie programu Kaspersky Anti-Hacker nie wpływa negatywnie na wydajność komputera.

Inteligentny system ochrony:
Kaspersky Anti-Hacker posiada opcję automatycznej nauki, dzięki temu rozszerza działania w celu zabezpieczenia komputera poprzez analizę programów tworzących połączenia sieciowe. Jeżeli nastąpi sytuacja, której rozwiązania nie ma w regułach programu, użytkownik może sam wprowadzić reguły działania, dzięki temu profil bezpieczeństwa może być dostosowany idealnie do potrzeb użytkownika.

Sprawdzanie integralności plików wykonawczych:
Kaspersky Anti-Hacker zapewnia stałą ochronę aplikacji. Kaspersky Anti-Hacker chroni przed nieautoryzowanymi zmianami w plikach wykonywalnych programów. Jeżeli zostanie wykryta zmiana w plikach wykonywalnych jakiejś aplikacji, zostanie ona automatycznie zablokowana i odcięta od sieci bądź internetu. Sprawdzanie plików wykonywalnych przeprowadzane jest na zasadzie sum CRC, są one obliczane, a potem co jakiś czas sprawdzane i porównywane z oryginałem.