Zapora systemowa jest świetnym firewallem, który dla przeciętnego użytkownika oferuje wystarczający poziom ochrony. Niestety opcje Zapory są dość niewygodne i aby ręcznie zezwolić jakieś aplikacji na dostęp przez Zaporę (lub go zabronić), to musimy się zapędzać dość głęboko do Panelu sterowania.

O ile Microsoft nie wydaje się ułatwiać pod tym względem życia, o tyle użytkownicy sami biorą sprawy w swoje ręcę, dzięki czemu powstaje coraz więcej niewielkich aplikacji do obsługi Zapory sieciowej. Nie zmieniają one niczego w samym firewallu, a pełnią jedynie rolę interfejsu do wygodniejszej obsługi tej funkcji. Jednym z takich narzędzi jest Allow, Block or Remove, czyli "Zezwól, zablokuj lub usuń".

Allow, Block or Remove to proste narzędzie, które dodaje nowe opcje do menu kontekstowego (prawy klik myszy na wybranym pliku EXE). Za jego pomocą możemy w prosty i szybki sposób zezwolić jakieś aplikacji na dostęp do sieci przez Zaporę bądź ją zablokować. Nie musimy wchodzić do Panelu sterowania i wyszukiwać opcji Zapory - wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednią opcję, która zezwoli na dostęp lub go zablokuje.

Allow, Block or Remove - dodawanie opcji do menu kontekstowego

Program nie posiada klasycznego instalatora - zamiast tego dostajemy paczkę ZIP, którą musimy wypakować, a następnie uruchomić plik "Right_Click_Options" i kliknąć w opcję "Add Right Click Menu". Od tego momentu odpowiednie opcje zostaną zintegrowane z menu kontekstowym powłoki systemowej i za każdym razem, jak klikniemy prawym przyciskiem myszy na pliku EXE, to w rozwijanym menu znajdziemy dodatkowe opcje.

Opcje Zapory sieciowej w menu kontekstowym

Aby zmienić ustawienia poszczególnej aplikacji w Zaporze, należy kliknąć prawym przyciskiem i rozwinąć opcję "Tweaking.com - Windows Firewall". Znajdziemy tu trzy pozycje - Allow In Windows Firewall (Zezwól na dostęp przez Zaporę sieciową), Block In Windows Firewall (Zablokuj dostęp przez Zaporę sieciową) oraz Remove From Windows Firewall (Usuń regułę z Zapory sieciowej). Wybieramy odpowiednią i gotowe - nie musimy wchodzić do Panelu sterowania.