Sprintbit File Manager Download

Menedżer plików pozwalający na podgląd plików graficznych, aplikacja zawiera wbudowanego klienta FTP, opcję synchronizacji folderów, wyświetlanie informacji na temat dysków i folderów, narzędzie do jednoczesnego kopiowania plików do różnych katalogów, sprawdzanie dysku pod kątem występowania błędnych skrótów, zmianę nazw plików, obsługę archiwów, szyfrowanie plików, wyszukiwanie oraz podgląd startujących programów z systemem.