Flobo HDDBadSectorRepair Download

Program dzięki któremu usuniemy Bad Sectory z dysków twardych program nie tylko maskuje uszkodzone sektory dysku ale także stara się naprawiać błędy geometrii dysku co pozwala na całkowite usunięcie choć części uszkodzonych sektorów.