Imagination Image Map Editor Download

Program dzięki któremu w szybki sposób stworzymy obrazkowa mapę strony, cała praca sprowadza się do podania lokalizacji wybranego obrazu i określenia miejsc na nim które mają zostać wykorzystane.