Pegasus Mail Download

Klient poczty elektronicznej umożliwiający odbiór poczty elektronicznej za pomocą protokołów POP3 i IMAP4, wysyłanie poczty przy użyciu protokołu SMTP. Posiada rozbudowaną obsługę książki adresowej, obsługę list dyskusyjnych, możliwość konfiguracji programu dla jednego użytkownika jak i dla obsługi sieciowej.