MegaIRC Download

Darmowy klient IRC wprost od naszych dawnych wschodnich sojuszników. Program posiada obsługę wielu serwerów, kolorowanie tekstu (wg pełnej Tabeli ANSI Colors), przesyłanie plików przez DCC, logowanie wiadomości i wielojęzykowy interfejs użytkownika.