AnMing MP3 CD Burner Download

AmphiSoft Photo Sharpen to program, który jest zaawansowanym photoshopem. Dzięki niemu wyostrzamy krawędzie obrazu i algorytmy. Jest on kompatybilny z różnymi programami jak Adobe Photoshop, Macromedia Fireworks, JASC, Corel.