System operacyjny Windows 11 dla laptopów jest wyposażony w funkcję hibernacji. Oznacza to, że nie jest dostępny na wszystkich typach komputerów. Różnica między hibernacją a wstrzymaniem polega na niższym zużyciu energii po ponownym włączeniu komputera w celu kontynuowania pracy od miejsca, w którym przerwano. Jednak włączanie ze stanu hibernacji jest nieco wolniejsze niż ze stanu uśpienia. Hibernację komputera z systemem Windows 11 można skonfigurować, wskazując czas, jaki musi upłynąć, aby komputer przeszedł w stan hibernacji.

Ogólnie rzecz biorąc, tryb hibernacji jest używany, gdy użytkownik wie, że nie będzie korzystał z laptopa lub tabletu przez dłuższy czas, ale chce, aby jego ponowne uruchomienie nie trwało tak długo i aby mógł kontynuować zadanie, które wcześniej wykonywał.

Aktywacja hibernacji na komputerze z systemem Windows 11 może odbywać się ręcznie lub automatycznie. W przypadku chęci aktywowania automatycznej hibernacji, możesz, a wręcz musisz skonfigurować niezbędny czas, który musi upłynąć, aby komputer z systemem Windows 11 przeszedł w stan hibernacji. Ponadto możesz skonfigurować różne czasy w zależności od tego, czy twój laptop jest podłączony tylko do baterii, czy jest podłączony do sieci przez ładowarkę.

Jak wspomnieliśmy, NIE wszystkie komputery z systemem Windows 11 mają funkcję hibernacji. Nawet jeśli komputer jest przenośny, może on również nie mieć tej możliwości, ponieważ na przykład komputery z funkcją InstantGo nie są wyposażone w opcję hibernacji. Dlatego jeśli w czasie wykonywania kroków z tego poradnika nie możesz znaleźć opcji Hibernacja, będzie to oznaczać, że Twój komputer nie jest kompatybilny.

Biorąc to pod uwagę, poniżej szczegółowo pokazujemy, jak skonfigurować czas, jaki musi upłynąć do przejścia komputera z systemem Windows 11 w stan hibernacji:

Jak skonfigurować czas, który musi upłynąć bez aktywności na komputerze, aby system Windows 11 przeszedł w stan hibernacji.

1. Użyj wyszukiwania systemu Windows 11, aby znaleźć i otworzyć narzędzie: Panel sterowania

2. Po otwarciu Panelu sterowania przejdź do: Sprzęt i dźwięk > Opcje zasilania

3. Na tym ekranie musisz zlokalizować wybrany plan zasilania, aby kliknąć opcję: Zmień ustawienia planu

4. Na kolejnym ekranie musisz kliknąć: Zmień zaawansowane ustawienia zasilania

5. Otworzy się nowe okno, w którym należy wyświetlić sekcję: Uśpienie

6. Spośród wyświetlonych opcji należy kliknąć na: Hibernacja po

7. Zostaną wyświetlone dwie opcje podrzędne: Zasilanie bateryjne i Podłączony

8. W każdej z nich możesz skonfigurować czas w minutach, który musi upłynąć, aby komputer z systemem Windows 11 przeszedł w stan hibernacji.

9. Po skonfigurowaniu czasu hibernacji należy zapisać tę nową konfigurację, klikając przycisk: OK

Od tego momentu zobaczysz, jak Twój komputer z systemem Windows 11 przejdzie w stan hibernacji, gdy upłynie skonfigurowany czas, gdy nie będziesz na nim wykonywać żadnej czynności.