System operacyjny Windows 11 dla laptopów jest wyposażony w funkcję hibernacji. Oznacza to, że nie jest dostępny na wszystkich typach komputerów. Różnica między hibernacją a wstrzymaniem polega na niższym zużyciu energii po ponownym włączeniu komputera w celu kontynuowania pracy od miejsca, w którym przerwano. Jednak włączanie ze stanu hibernacji jest nieco wolniejsze niż ze stanu uśpienia. Hibernację komputera z systemem Windows 11 można skonfigurować, wskazując czas, jaki musi upłynąć, aby komputer przeszedł w stan hibernacji.

Ogólnie rzecz biorąc, tryb hibernacji jest używany, gdy użytkownik wie, że nie będzie korzystał z laptopa lub tabletu przez dłuższy czas, ale chce, aby jego ponowne uruchomienie nie trwało tak długo i aby mógł kontynuować zadanie, które wcześniej wykonywał.

Aktywacja hibernacji na komputerze z systemem Windows 11 może odbywać się ręcznie lub automatycznie. W przypadku chęci aktywowania automatycznej hibernacji, możesz, a wręcz musisz skonfigurować niezbędny czas, który musi upłynąć, aby komputer z systemem Windows 11 przeszedł w stan hibernacji. Ponadto możesz skonfigurować różne czasy w zależności od tego, czy twój laptop jest podłączony tylko do baterii, czy jest podłączony do sieci przez ładowarkę.

Jak wspomnieliśmy, NIE wszystkie komputery z systemem Windows 11 mają funkcję hibernacji. Nawet jeśli komputer jest przenośny, może on również nie mieć tej możliwości, ponieważ na przykład komputery z funkcją InstantGo nie są wyposażone w opcję hibernacji. Dlatego jeśli w czasie wykonywania kroków z tego poradnika nie możesz znaleźć opcji Hibernacja, będzie to oznaczać, że Twój komputer po prostu nie jest z nią kompatybilny.

Biorąc to pod uwagę, poniżej szczegółowo pokazujemy, jak skonfigurować czas, jaki musi upłynąć do przejścia komputera z systemem Windows 11 w stan hibernacji:

Jak skonfigurować czas, który musi upłynąć bez aktywności na komputerze, aby system Windows 11 przeszedł w stan hibernacji.

1. Użyj wyszukiwania systemu Windows 11, aby znaleźć i otworzyć narzędzie: Panel sterowania

2. Po otwarciu Panelu sterowania przejdź do: Sprzęt i dźwięk > Opcje zasilania

3. Na tym ekranie musisz zlokalizować wybrany plan zasilania, aby kliknąć opcję: Zmień ustawienia planu

4. Na kolejnym ekranie musisz kliknąć: Zmień zaawansowane ustawienia zasilania

5. Otworzy się nowe okno, w którym należy wyświetlić sekcję: Uśpienie

6. Spośród wyświetlonych opcji należy kliknąć na: Hibernacja po

7. Zostaną wyświetlone dwie opcje podrzędne: Zasilanie bateryjne i Podłączony

8. W każdej z nich możesz skonfigurować czas w minutach, który musi upłynąć, aby komputer z systemem Windows 11 przeszedł w stan hibernacji.

9. Po skonfigurowaniu czasu hibernacji należy zapisać tę nową konfigurację, klikając przycisk: OK

Od tego momentu zobaczysz, jak Twój komputer z systemem Windows 11 przejdzie w stan hibernacji, gdy upłynie skonfigurowany czas, gdy nie będziesz na nim wykonywać żadnej czynności.