Jump lists (listy szybkiego dostępu) są użytecznym, ale mało znanym narzędziem, które Windows wprowadził lata temu, a które nadal są dostępne w najnowszej wersji systemu operacyjnego, Windows 11. Chociaż nie należą one do najczęściej używanych przez użytkowników funkcji, to nauka edytowania list szybkiego dostępu i kontrolowania tego, co jest na nich wyświetlane, pozwala nam w pełni wykorzystać tę funkcję. Oto jak kontrolować to, co pojawia się na każdej liście szybkiego dostępu (Jump List).

Najważniejsze informacje:

  1. Listy szybkiego dostępu to listy najczęściej używanych lub ostatnio otwieranych elementów, które są wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy programu w menu Start lub na pasku zadań systemu Windows.
  2. W systemach Windows 10 i 11 możliwe jest włączanie i wyłączanie Jump List w Ustawieniach, a także przypinanie lub odpinanie elementów oraz zwiększanie liczby elementów na listach.

Chcesz opanować listy szybkiego dostępu w systemie Windows 11 i uzyskać szybki i łatwy dostęp do plików? Postępuj zgodnie z naszym poradnikiem i dowiedz się, jak zarządzać listami szybkiego dostępu.

Czym są i jak działają listy szybkiego dostępu w systemach Windows 10 i Windows 11?

Listy szybkiego dostępu to listy powiązane z oprogramowaniem, które zawierają akcje oraz ostatnio lub regularnie otwierane pliki, foldery lub strony internetowe. Pojawiają się one po kliknięciu prawym przyciskiem myszy określonych programów na pasku zadań i w menu Start.

Główną zaletą Jump List jest to, że pozwala użytkownikowi na szybki dostęp do pliku lub linku, bez konieczności otwierania najpierw programu, a następnie pliku lub strony internetowej w nim.

Na przykład, Jump List w przeglądarce internetowej zazwyczaj wyświetla listę często odwiedzanych witryn i ostatnio zamkniętych kart, a także akcje takie jak „Nowe okno" lub „Nowe okno incognito".

Jak włączyć lub wyłączyć ostatnio otwierane pliki na listach szybkiego dostępu?

W systemie Windows funkcja listy szybkiego dostępu jest zazwyczaj domyślnie włączona. Jeśli z jakiegoś powodu nie widzisz list szybkiego dostępu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy programów z poziomu menu Start i na pasku zadań lub chcesz wyłączyć tę funkcję, wykonaj poniższe czynności:

  • Otwórz Ustawienia za pomocą skrótu Windows + I lub klikając prawym przyciskiem myszy przycisk Start (ikona Windows) i wybierając „Ustawienia".
  • W lewym panelu wybierz „Personalizacja”, a następnie kliknij „Start".

  • Zaznacz lub usuń zaznaczenie w polu wyboru obok opcji „Pokaż ostatnio otwierane elementy w menu Start, na listach szybkiego dostępu i w Eksploratorze plików”, aby odpowiednio włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Jak przypinać i odpinać elementy na pasku zadań Jump List? Dowiedz się, jak używać pinezek!

Możesz przypiąć element do Jump List i wyświetlać go za każdym razem, gdy masz do niego dostęp, nawet jeśli nie jest to ostatnio używany plik. Aby to zrobić, musisz dodać „pinezkę” do tego elementu. W ten sam sposób można również usunąć pinezkę i odpiąć element z listy.

Oto jak to działa:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy program na pasku zadań, którego listą szybkiego dostępu chcesz zarządzać. Najedź kursorem na element listy i kliknij pinezkę po jego prawej stronie, aby go przypiąć. Następnie można go odpiąć, ponownie klikając pinezkę.

Przypinanie i odpinanie elementów na liście szybkiego dostępu z menu Start

Jak wspomniano, oprócz paska zadań, listy te pojawiają się również w menu Start. Stamtąd można również dodać pinezkę do elementów na każdej liście, aby je przypiąć lub odpiąć.

Proces jest taki sam jak w przypadku paska zadań:

  • Listy szybkiego dostępu w menu Start są widoczne tylko na pełnej liście aplikacji. Aby uzyskać do nich dostęp, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk „Wszystkie aplikacje” w prawym górnym rogu.

  • Przewiń do programu, którego listę szybkiego dostępu chcesz edytować i kliknij ją prawym przyciskiem myszy. Najedź kursorem myszy na element i kliknij pinezkę po prawej stronie, aby dodać lub usunąć pinezkę.

Jak zwiększyć liczbę często wyświetlanych i najnowszych elementów na listach na komputerze?

Innym sposobem kontrolowania tego, co pojawia się na listach, jest zwiększenie liczby elementów, które może zawierać każda lista. Domyślnie limit liczby elementów wyświetlanych na liście szybkiego dostępu wynosi 12 (Windows 10) lub 13 (Windows 11).

W obu wersjach systemu operacyjnego możliwe jest zwiększenie powyższego limitu, aby nie polegać na tym ograniczeniu i aby listy szybkiego dostępu wyświetlały więcej elementów. Oto kroki:

  1. Naciśnij Windows + R, wpisz „regedit" w polu tekstowym i kliknij „OK". Spowoduje to uruchomienie Edytora rejestru systemu Windows.

2. W panelu po lewej stronie podążaj poniższą ścieżką:

Komputer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne puste miejsce, a następnie kliknij Nowy > Wartość DWORD (32-bitowa).

4. Zmień nazwę elementu na „JumpListItems_Maximum". Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Modyfikuj".

5. W polu „Dane wartości" wprowadź maksymalną liczbę pozycji dla list. Na koniec kliknij przycisk „OK", aby zapisać zmiany.

6. Zamknij Edytor rejestru i uruchom ponownie komputer.

Osobiste wnioski

Szybki dostęp do ostatnio lub często używanych plików i folderów, a także stron internetowych sprawia, że Jump Lists systemu Windows są kluczową funkcją przyspieszającą nawigację w menu Start lub na pasku zadań.

Aby jednak w pełni wykorzystać tę funkcjonalność systemu operacyjnego, należy nauczyć się je edytować, kontrolować to, co pojawia się na każdej liście szybkiego dostępu, a w razie potrzeby zwiększyć limit elementów listy.

Krótko mówiąc, chociaż wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia, po rozpoczęciu korzystania z list szybkiego dostępu i edytowania ich do woli, przekonasz się, że są one świetnymi sprzymierzeńcami zarządzania czasem i mogą służyć do zwiększenia produktywności podczas pracy na komputerze.