Windows 11 pokazuje czas zarówno na pasku zadań, jak i na ekranie blokady zanim zostanie wprowadzone hasło na naszym koncie użytkownika, dzięki któremu możemy się zalogować. Czas wyświetlany na ekranie blokady w systemie Windows 11 ma format daty i godziny, który może różnić się w zależności od konfiguracji, którą mamy ustawioną w naszym systemie operacyjnym Windows 11.

System operacyjny Windows 11 umożliwia skonfigurowanie formatu daty i godziny w oparciu o strefę czasową komputera. Ponadto pozwala również na użycie formatu 12-godzinnego lub 24-godzinnego w zależności od tego, co użytkownik uzna za stosowne. Umożliwia to wyświetlanie czasu na dwa sposoby: 21:55 lub 9:55.

Jeśli format wyświetlania czasu na ekranie blokady nie jest zgodny z Twoimi potrzebami lub preferencjami, możesz go szybko i bezpośrednio zmienić w Ustawieniach systemu operacyjnego Windows 11. Co więcej, zmiana formatu czasu i daty nie tylko dotyczy ekranu blokady systemu Windows 11, ale także wpływa na zmianę sposobu wyświetlania daty na pasku zadań systemu operacyjnego.

Dlatego jeśli jesteś zainteresowany zmianą formatu zegara, w którym wyświetlany jest czas w systemie Windows 11, zapoznaj się z tym poradnikiem, w którym zaprezentujemy, jak wprowadzić nowy format daty i godziny na ekranie blokady i na pasku zadań (zasobnik systemowy):

Jak dostosować format, w jakim system Windows 11 wyświetla godzinę i datę.

1. Otwórz Ustawienia systemu Windows 11.

2. Tutaj musisz przejść do zakładki: Czas i język

3. Teraz w środkowej części ekranu wybierz opcję: Język i region

4. Zostaniesz przekierowany do nowego ekranu, na którym musisz kliknąć opcję: Format regionalny

5. Gdy wyświetlą się szczegóły formatów czasu i daty, pojawi się również przycisk, który musimy wybrać: Zmień formaty

6. Spowoduje to przejście do ostatniego ekranu, na którym możesz skonfigurować dowolny z dostępnych formatów czasu i daty na wybraną przez Ciebie opcję oferowaną przez system operacyjny Windows 11.

Pamiętaj: te zmiany wpłyną na wszystkie miejsca, w których wyświetlana jest data i godzina, czyli głównie pasek zadań i ekran blokady systemu Windows 11.