Startup CPL Download

Startup CPL (Startup Control Panel) jest darmową aplikacją pozwalającą na znaczne ułatwienie zarządzania autostartem. Program pozwala okresowo wstrzymywać uruchamianie wybranych programów oraz tworzy listę dostępnych aplikacji które mogą być w dowolnym momencie aktywowane lub deaktywowane.