Owl Commander Download

Owl Commander jest prostym w obsłudze wielo panelowym menedżerem plików zaopatrzonym między innymi w potężnego klienta FTP oraz moduł obsługi archiwów ZIP. Program umożliwia zintegrowanie z powłoką systemu i całkowite zastąpienie Eksploratora Windows dzięki czemu wszystkie operacje wywoływane z menu kontekstowych wykonywane będą przy pomocy Owl Commander.