ZipGiz Download

ZipGiz jest niewielkim archiwizerem danych pozwalającym na prostą kompresję i dekompresję plików oraz folderów. Aplikacja pozwala na automatyzację pracy i wykonywanie operacji kompresji podczas nieobecności użytkownika.