AX-ZIP Finder Download

AX-ZIP Finder jest prostą aplikacją która wykorzystuje dedykowany algorytm wyszukujący aby jak najszybciej odszukać znajdujące się na dowolnych nośnikach danych archiwa ZIP. Program pozwala na definiowanie filtrów wyszukiwania oraz ich zapisywanie dzięki czemu raz zdefiniowany filtr możemy używać wielokrotnie.