PlexCrypt Compression - Encryption Download

PlexCrypt Compression - Encryption to aplikacja która przy pomocy algorytmów szyfrujących AES, Blowfish, CAST, DES, ElGamal, IDEA, IES, RC4, RC6, RSA, Rijndael, Serpent Skipjack, Twofish i dedykowanych algorytmów kompresji pozwoli na łatwe zabezpieczenie kompresowanych plików tak aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nie powołanym.