Disktest PRO Download

Disktest PRO to darmowa aplikacja która umożliwi odzyskanie danych z dyskietki FDD, przetestowanie napędu w celu znalezienia błędnych sektorów oraz zarchiwizowanie danych.