BitRock InstallBuilder Multiplatform Download

Współpracujący z systemami operacyjnymi Windows, Mac OS, Solaris, AIX, HP-UX, IRIX, FreeBSD, Ubuntu, Red Hat, Fedora Core, Suse program umożliwiający tworzenie plików instalacyjnych bez konieczności wykorzystywania języków skryptowych.