eXeem Lite Download

eXeem Lite jest całkiem nowym programem do wymiany plików, który bazuje na idei BitTorrent'a. Jest to oczyszczona wersja oryginalnego programu eXeem. Oba programy są do siebie bardzo podobne, jeśli chodzi o wygląd i funkcje. Podstawową różnicą jest to, że eXeem Lite jest zmodyfikowany tak, że nie wyświetla reklam pojawiających się w eXeem.

Zmiany w eXeem Lite

- fixed of-by-one month in publication date in rss - long search strings don't mess up the search-tabs - more reliable event logging - parts of protocol moved to udp for better performance - experimental upnp support - various small fixes