xMule Download

xMule jest klonem eMule opartym na licencji GNU GPL. Aplikacja służy do współdzielenia plików w sieci ed2k. Twórcy aplikacji w przeciwieństwie do programistów aMule, główna swą uwagę poświęcają długofalowemu rozwojowi programu, który w przyszłości ma zaowocować klientem zdolnym obsługiwać wiele protokołów sieci p2p.

Zmiany w xMule

* FIXED: Crash on xMule's first startup due to faulty Unicode code. * FIXED: Crash on startup when wxWidgets fails to initialize itself. * FIXED: Compilation when using GCC 4.1+. * FIXED: Compilation when using wxWidgets 2.7.0. * FIXED: Compilation when using --disable-gtk and gtk-devel isn't installed. * Overhauled the build system. Now uses GNU Make by default. * xMule compiles again when wxWidgets is Unicode-enabled. * Huge amount of code cleanup (~15%). * Improved pre-compiled headers usage for better speed. * Removed many unused source files to make releases smaller. * Updated some of the documentation. * Temporarily disabled SysTray while it is being reimplemented.