MP3 Decoder Download

Aplikacja umożliwiająca masową zamianę plików MP3 do formatu WAV, pozwala zarówno na edycję pojedynczych utworów jak również na wykorzystanie jako pliku danych playlisty programu Winamp. Dodatkowym atutem programu jest pełne wsparcie dla technologii ID3v1.