Atomic Mail Verifier Download

Aplikacja pozwalająca na sprawdzanie poprawności adresów poczty elektronicznej w listach mailingowych. Program pozwala na sprawdzenie poprawności składni aby zapobiec wysyłaniu wiadomości na nieistniejące konta pocztowe lub celem powiadomienia użytkownika o podaniu nieprawidłowego adresu.