Webmail Retriever for Hotmail Download

Nakładka dla programów Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Netscape Messenger, Eudora i TheBat pozwalająca na korzystanie z dowolnej liczby kont Hotmail, standardowo nie dostępnych z ich poziomu. Aplikacja pozwala zarówno na odbiór jak i wysyłanie wiadomości.