Java Launcher Download

Aplikacja umożliwiająca uruchamianie plików klas Java bezpośrednio z okna eksploratora systemu Windows, podgląd kodu źródłowego aplikacji oraz hierarchii klas oraz kompilowanie aplikacji Java.