Exportizer Download

Aplikacja pozwala na wykonanie operacji przeglądania, edycji, kopiowania na plikach baz danych DB, DBF, TXT, CSV, ASC program pozwala również na eksport do plików XLS, RTF, XML, HTML, TXT.