DICE Download

Wieloprotokołowy, hybrydowy serwer oferujący wiele przydatnych opcji, od klienta IRC aż po oprogramowanie klienckie HTTP. Aplikacja umożliwia uruchamianie aplikacji .NET bezpośrednio na serwerze.