Freeproxy Download

Prosty w użyciu i darmowy serwer Proxy. Aplikacja pozwala na konfigurację portów na których przebiegać ma komunikacja pomiędzy serwerem a klientelami oraz na zaplanowanie zadań dzięki wbudowanemu harmonogramowi. Serwer daje również możliwość filtrowania pakietów płynących z adresów uznanych za niepożądane.