RegSnap Download

RegSnap pozwala porównać stany rejestru z kilku dni i sprawdzić, które klucze uległy zmianie. Program pozwala analizować także inne ważne części systemu, jak katalogi Windows, Program files2 czy Moje Dokumenty, pliki startowe i konfiguracyjne. Na koniec skanowania tworzone są raporty HTML, gotowe do zapisania oraz pliki kopii rejestru .REG.

Zmiany w RegSnap

- Support for 64 bit systems - Navigation over snapshots