MSN Messenger Activity SDK Download

MSN Messenger Activity SDK umożliwia użytkownikowi wgląd do najnowszych informacje na temat budowania aplikacji dla MSN Messenger. MSN Messenger Activity SDK daje Ci innowacyjne narzędzie do budowania aplikacji które będą następnie zintegrowane z programem MSN Messenger.