PatchFactory Download

Aplikacja która pozwoli na stałe aktualizowanie oprogramowania klienckiego. Program tworzy tzw. patche dzięki którym poprawki aplikacji rozprowadzane mogą być w dużo mniejszych i bardziej przyjaznych użytkownikowi plikach.