SoftwareCheck Download

SoftwareCheck automatycznie inwentaryzuje zasoby plikowe na stacjach roboczych w sieci LAN/WAN. Przeglądane są też rejestry, instalacje, charakterystyczne miejsca, właściwości plików zapisane przez producentów. Identyfikacja wykorzystuje rozbudowany algorytm identyfikacyjny oraz o bazę wzorców, która jest stale automatycznie poszerzana o nowe informacje. Działanie SoftwareCheck polega na cyklicznym uruchamianiu skanera - np. podczas logowania użytkownika na stacji lub za pomocą dyskietki audytowej i ładowaniu wykonanych w ten sposób skanów do centralnej bazy inwentaryzacyjnej.

Kreator podsumowań audytowych pozwala wykorzystać raporty predefiniowane lub wykonać własne raporty w dowolnej szacie graficznej i zawartości oraz eksportować je do wielu formatów (HTML, PDF, e-mail, Excel itp).

Demo pozwala na przejrzenie przykładowych danych oraz zeskanowanie /inwentaryzację do 5 własnych stacji.