EZ Extract Resource Download

Narzędzie które pozwoli na wydobycie zasobów z plików wykonywalnych. Aplikacja pozwala na wypakowanie ikon, kursorów, obrazów czy dźwięków ukrytych wewnątrz plików dzięki czemu w łatwy i szybki sposób możemy uzyskać dostęp do dotychczas nie dostępnych dla nas zasobów przechowywanych w aplikacjach.