Yoda's Protector Download

Narzędzie które pozwoli na ochronę aplikacji przed niepowołanym debugowaniem czy deassembleracją. Narzędzie posiada możliwość obsługi niemal wszystkich plików wykonywalnych oraz obsługę bibliotek COM.