Source Safe Web Interface Download

Proste w użyciu narzędzi które pozwoli na korzystanie z Visual Source Safe bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta. Dzięki Source Safe Web Interface możliwy staje się dostęp poprzez przeglądarkę internetową.