K-FTP Download

Komponent OCX dla aplikacji pisanych w języku Visual Basic który pomoże nam w łatwy sposób dodać do naszych aplikacji moduł klienta FTP. Dołączono również pełny kod źródłowy gotowego klienta FTP.