Visual Basic Controls (Source Code) Download

Kod źródłowy zgodny z Visual Basic 3, 4, 5 i 6 pozwalający na tworzenie struktury przycisków i kontrolek. Kod pozwala przyswoić informacje związane z wykorzystaniem Picturebox do tworzenia zaawansowanych kontrolek w języku Visual Basic.